Kế toán thuế là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Ngay từ khi doanh nghiệp mới thành lập phải có bộ phận kế toán thuế để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và tồn tại dưới sự quản lý của pháp luật. Cùng Dichvuketoan.biz tìm hiểu kế toán thuế là gì và những vấn đề liên quan đến kế toán thuế.

Kế toán thuế là gì? 

Kế toán thuế tiếng anh là Tax accounting. Kế toán thuế là vị trí thuộc bộ phận kế toán phụ trách về tất cả các vấn đề liên quan đến khai báo thuế trong doanh nghiệp. Đóng thuế hay kế toán thuế là nghĩa vụ bắt buộc của các doanh nghiệp với nhà nước. Việc tồn tại kế toán thuế giúp nhà nước dễ dàng quản lý được được nền kinh tế. Bên cạnh đó, khi các doanh nghiệp rõ ràng, rành mạch trong vấn đề thuế cũng sẽ hoạt động ổn định.

Kế toán thuế là một công việc vô cùng khó khăn vì thế đòi hỏi người làm kế toán thế phải là người dày dặn kinh nghiệm, có chuyên môn vững. Không những thế công việc kế toán thuế còn đòi hỏi sự khôn khéo, chuyên nghiệp trong các ứng xử. Vì thế công việc này sẽ gây cản trở cũng như không hề dễ dàng cho những người mới bắt đầu hay những sinh viên kế toán vừa tốt nghiệp. 

Xem thêm bài viết liên quan: Kế toán là gì? Cùng xem qua công việc của kế toán phải làm

Nhiệm vụ của kế toán thuế là gì?

Kho doanh nghiệp mới được thành lập, bộ phận kế toán thuế có nhiệm vụ kê khai và nộp phí môn bài. Sau đó, kế toán thuế có nhiệm vụ thực hiện các vệ sau:

 • Theo dõi và hạch toán những nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp
 • Lập báo cáo thuế hàng quý
 • Lập các loại báo cáo như: báo cáo tài chính, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo thuế cuối năm
 • Khi có vấn đề phát sinh kế toán thuế phải đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
 • Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê đầu vào, ra của từng cơ sở
 • theo dõi và báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng và hoàn thuế của doanh nghiệp
 • Đối chiếu các số liệu giữa báo cáo và quyết toán trên báo cáo thuế

Và còn rất nhiều công việc liên quan đến thuế mà một kế toán thuế có nhiệm vụ phải thực hiện.

Công việc của kế toán thuế là gì?

Dưới đây sẽ là một vài công việc của kế toán thuế.

Kế toán thuế phải xác định cơ sở tính thuế 

Công việc này yêu cầu kế toán thuế phải thực hiện thường xuyên và liên tục. Việc này để đảm bảo lúc nào cũng kịp thời phản ánh đầy đủ và chính xác các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế và các nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp cần phải thực hiện trước nhà nước. Các công việc để xác định cơ sở thuế bao gồm:

 • Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn VAT với bảng kê đầu vào và đầu ra để xác định cơ sở tính thuế giá trị gia tăng.
 • Lập báo cáo về thuế giá trị gia tăng đầu ra và phân loại theo thuế suất
 • Kiểm tra, đối chiếu bảng kê khai hồ sơ (tờ khai thuế, hồ sơ hải quan) xuất, nhập khẩu 
 • Nếu doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa cần xác định cơ sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Làm báo cáo kê khai thuế suất sau khi đã kiểm tra và phân loại thuế suất hàng hóa để xác định nghĩa vụ nộp thuế
 • Xác định cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên tiền lương thực tế của người lao động và các quy định theo Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo kê khai thuế thu nhập cá nhân đúng kỳ kế toán

Kế toán thuế phải thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước

Những công việc kế toán thuế phải làm để thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước gồm:

 • Khi có vấn đề phát sinh hay nhận được yêu cầu kế toán thuế phải làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
 • Theo dõi tình việc báo cáo tình hình của doanh nghiệp trong vấn đề nộp ngân sách, hoàn thuế, tồn đọng ngân sách
 • Lên kế hoạch thuế VAT cùng với thu nhập của doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân
 • Nộp thuế vào ngân sách Nhà nước
 • Rà soát và lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn thuế, sau đó báo cáo lên cục thuế

Những công việc chi tiết của một kế toán thuế là gì?

Chi tiết công việc của kế toán thuế

Sau đây là chi tiết những công việc của kế toán thuế làm gì:

Công việc mỗi ngày của kế toán thuế là gì?

Hàng ngày các kế toán thuế có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp và xử lý và lưu trữ những hóa đơn, chứng từ và hạch toán các chứng từ:

 • Tổng hợp tất các các hóa đơn, chứng từ liên quan đến đầu vào và đầu ra để làm căn cứ cho việc kê khai thuế khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ mà theo quy định cần phải xuất hóa đơn, chứng từ
 • Nộp thuế kịp đúng thời hạn khi có phát sinh 
 • Kiểm tra các hóa đơn, chứng từ xem xét có sai sót không và dựa trên tiêu chí hợp lệ, hợp lý và hợp pháp
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền trong ngân sách
 • Bảo quản các chứng từ, hóa đơn cẩn thận không để rách hay hư hỏng
 • Sắp xếp hóa đơn, chứng từ một cách hợp lý để dễ dàng tìm kiếm khi cần đến 

Hàng tháng kế toán thuế làm gì?

Hàng tháng kế toán thuế cần thực hiện các công việc như:

 • Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với những doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng.
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế VAT của toàn doanh nghiệp và phân loại theo thuế suất
 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo từng tháng đối với những doanh nghiệp phát sinh số thuế thu nhập cá nhân trên 50 triệu đồng
 • Thực hiện các bút toán phân bổ công cụ dụng cụ và thực hiện trích khấu hao tài sản cố định
 • Kiểm tra định kỳ hồ sơ nhân viên, đăng ký mã số thuế cho nhân viên và làm hợp đồng lao động
 • Cân đối công việc theo bảng cân đối để không xảy ra tình trạng dồn việc
 • Nộp các giấy tờ cần thiết trong 20 ngày của tháng tiếp theo

Công việc của một nhân viên kế toán thuế vào mỗi quý là gì?

Vào cuối mỗi quý công việc của kế toán thuế thường là lập các tờ khai cần thiết như:

 • Nếu là doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 50 tỷ đồng thì kế toán thuế phải lập tờ khai thuế giá trị gia tăng
 • Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý cần lập tờ khai thuế VAT theo quý 
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân với những doanh nghiệp kê khai theo quý và những doanh nghiệp có phát sinh thuế thu nhập cá nhân ít hơn 50 triệu
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý của doanh nghiệp
 • Nộp các tờ khai trong vòng 30 ngày của quý kế tiếp

Công việc của một kế toán thuế vào mỗi năm là gì

 • Đầu năm kế toán thuế cần làm gì

Trong tháng đầu tiên của năm kế toán thuế cần:

– Kê khai và nộp thuế môn bài cũng như nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý IV năm trước. Hạn cuối vào ngày 31/1

– Nộp tờ khai thuế tạm tính thu nhập của doanh nghiệp trong quý IV năm trước

– Nộp các tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tháng 12 (hạn nộp là 20/1) hoặc trong quý IV( hạn nộp là 30/1)

 • Kế toán thuế cần làm gì vào thời điểm cuối năm

Thời gian cuối năm là lúc các kế toán thuế cần phải hoàn thành bộ báo cáo tài chính

– Kế toán kho phải kiểm tra rà soát lại các số liệu chi tiết nhất và xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm để làm báo cáo chuẩn xác nhất. Ngoài ra kế toán kho phải kiểm tra lại sự trùng khớp giữa kê khai và hạch toán.

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân của năm.

– Lập báo cáo tài chính của năm gồm có: bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thời hạn nộp báo cáo này là trong 90 ngày của năm tiếp theo.

– Nộp các tờ khai báo cáo thuế, gồm có: tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

– Sau khi đã hoàn thành việc nộp báo cáo kế toán thuế cần in toàn bộ sổ sách để lưu trữ nhằm phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này.

Tiêu chí để trở thành nhân viên kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là một nghề đòi hỏi rất cao về trình độ và kỹ năng của người theo nghề. Dưới đây là một vài yêu cầu cơ bản mà một nhân viên kế toán thuế cần phải có:

 • Có chuyên môn công việc cao

Công việc kế toán thuế có nhiệm vụ lập báo cáo, phân tích tài chính, thống kê, phân tích,… vì thế đòi hỏi kỹ năng và tính chuyên môn cao để có thể hiểu và biết được ở vị trí này cần phải làm gì

 • Kỹ năng tin học văn phòng

Với kế toán nói chung và kế toán thuế nói riêng thì kĩ năng tin học văn phòng là bắt buộc phải thành thạo đặc biệt là các phần mềm Excel, Powerpoint và một số phần mềm chuyên về kế toán. Các phần mềm này sẽ giúp hoàn thành công việc được hiệu quả, chính xác và nhanh chóng.

 • Không ngại áp lực cao của công việc

Các thời điểm về cuối tháng, cuối năm là lúc bộ phận kế toán chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc. Đây là lúc các doanh nghiệp tổng kết việc thu chi và tính lương cho người lao động lên khối lượng công việc rất lớn đè lên kế toàn phải có  toán viên. Vì vậy cần phải có khả năng chịu áp lực tốt để hoàn thành công việc kịp thời và chính xác.

 • Cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc

Chỉ cần là những công việc liên quan đến tiền đều cần đến sự tỉ mỉ và cẩn thận bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng dẫn đến hậu quả khôn lường. Do vậy ở vị trí kế toán thuế đòi hỏi cần phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc để tránh các sai sót ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp.

Dịch vụ thuê kế toán thuế là gì?

Dichvuketoan.biz tự hào là đơn vị cung câp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín, chất lượng và giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến những tiện ích cho doanh nghiệp trong khâu báo cáo tài chính và quyết đoán thuế. Hãy tin tưởng và đồng hành cùng Dichvuketoan.biz bởi 5 lý do sau:

Tư vấn hợp lý và đúng nhu cầu của khách hàng

Để Dichvuketoan.biz có được uy tín như ngày hôm nay là nhờ vào việc tư vấn đúng nhu cầu của khách hàng cần và báo giá đúng, hợp lý. Chúng tôi luôn nhận được những lời khen ngợi, những phản hồi tích cực sau mỗi lần hợp tác với rất nhiều công ty lớn nhỏ. Chúng tôi thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng vì vậy Dichvuketoan.biz tư vẫn chính xác, ngắn gọn để tạo sự uy tín khi làm việc.

Sở hữu đội ngũ kế toán viên có kinh nghiệm dày dặn

Dichvuketoan.biz hiện đang sở hữu đội ngũ nhân viên đều đủ điều kiện hành nghề kế toán. Hơn thế họ còn là những người có thâm niên trong nghề lâu năm. Vì thế kế toán viên của chúng tôi có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để giúp các doanh nghiệp giải quyết các nghiệp vụ khó, các tình huống lạ. Không những thế họ còn hiểu tường tận các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tính hợp pháp của hồ sơ.

Mức giá phù hợp kèm với chất lượng tốt

Dichvuketoan.biz luôn đem đến sự tiện lợi nhất cho doanh nghiệp hợp tác. Khi làm việc cùng chúng tôi các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Chúng tôi tin rằng Dichvuketoan.biz là sự lựa chọn hợp lý với giả rẻ nhưng chất lượng không rẻ. 

Tạo hồ sơ đẹp giúp thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp

Việc hoàn thiện tài liệu kế toán bài bản cũng giúp cho các doanh nghiệp thể hiện đẳng cấp và tính chuyên nghiệp của mình. Từ đó doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận với các nguồn đầu tư lớn thaank chí là nguồn vốn từ nước ngoài. 

Cam kết của Dichvuketoan.biz với khách hàng khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế là gì?

Với Dichvuketoan.biz uy tín và lợi ích của khách hàng luôn là ưu tiên số 1. Chúng tôi luôn muốn đem tới cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng và luôn tuân thủ theo cam kết khi cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ kế toán trọn gói tphcm

Tư vấn theo nhu cầu và đúng quy trình

Chúng tôi luôn đề cao hiệu quả trong công việc vì thế Dichvuketoan.biz nói không với tư vấn sai nhu cầu, sai quy trình. Do đó để đảm bảo uy tín cũng như không làm mất nhiều thời gian của đôi bên, ngay từ khi tiếp nhận nhu cầu khách hàng chúng tôi tôi tư vấn đúng người, đúng việc.

Giá cả dịch hợp lý,đúng giá

Chúng tôi xin cam kết về độ phù hợp của mức giá với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Mức giá dịch vụ của Dichvuketoan.biz luôn giữ bình ổn và ngang với giá thị trường. Chúng tôi nói không với hét giá, đẩy giá, biến động giá ở mọi thời điểm. Nếu có sự thay đổi giá cả để phù hợp với thị trường chúng tôi sẽ thông báo với khách hàng cũng như đăng tin lên website chính thức. 

Chịu trách nhiệm về các giấy tờ được lập

Trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán chúng tôi lập dựa trên cơ sở tài liệu kế toán thu thập được. Do đó, Dichvuketoan.biz xin chịu mọi trách nhiệm về tất cả các giấy tờ được lập đảm bảo các giấy tờ đúng quy định và không có sự gian dối.

Không tiết lộ thông tin khách hàng 

Trong quá trình thực hiện kế toán dịch vụ, đội ngũ kế toán do chúng tôi cung cấp sẽ được tiếp xúc trực tiếp với tài liệu, hồ sơ của doanh nghiệp khách hàng. Vì vậy chúng tôi luôn cam đoan giữ bảo mật tuyệt đối để và không phát tán thông tin khách hàng ra ngoài. Nếu xảy ra trường hợp rò rỉ thông tin của khách hàng do kế toán viên chúng tôi cung cấp Dichvuketoan.biz sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bồi thường thỏa đáng.

Một số câu hỏi thường gặp tại Dichvuketoan.biz về kế toán thuế là gì?

 • Dichvuketoan.biz có nhận làm kế toán thuế ở các tỉnh lẻ không?

Khách hàng ở bất cứ đâu đều có thể hợp tác với chúng tôi bởi ngoài cung cấp dịch vụ tại các tỉnh thành lớn như : Hà Nội, HCM, Đà Nẵng thì chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

 • Có phát sinh phụ phí trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán thuế không?

Tất cả các chi phí của dịch vụ sẽ được tính toán và ghi rõ trong hợp đồng làm việc do đó chúng tôi cam kết sẽ không có bất kỳ chi phí nào được phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.

 • Nếu có sai sót khi lập chứng từ và lên sổ sách Dichvuketoan.biz có chịu trách nhiệm không?

Nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào do đội ngũ nhân viên của Dichvuketoa.biz chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng như trong hợp đồng đã ký kết. 

Bài viết trên đây là tất cả những chia sẻ mà Dichvuketoan.biz muốn gửi đến các bạn. Hy vọng bài viết đã cung cấp thêm cho bạn những thông tin hữu ích về kế toán thuế là gì, những vấn đề liên quan đến kế toán thuế và dịch vụ thuê kế toán tại Dichvuketoan.biz. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi qua hotline 0938186088. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào website dichvuketoan.biz để tìm hiểu cũng như biết thêm thông tin chi tiết.