Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức nhằm đóng góp vào sự phát triển của đất nước, xã hội. Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thì thuế môn bài cũng được xem là loại thuế quan trọng mà các tổ chức phải nộp thường niên. Bài viết sau sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý doanh nghiệp về loại thuế này, đồng thời hướng dẫn cách nộp thuế môn bài 2022.

Giới thiệu Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu mà các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp hàng năm khi sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở vốn điều lệ, vốn đầu tư và doanh thu của tổ chức đó.

Thuế môn bài chỉ phụ thuộc vào việc thành lập của các tổ chức chứ không phụ thuộc vào thực tế kinh doanh của các đơn vị. Số tiền lệ phí mà mỗi tổ chức phải nộp được Nhà nước ấn định trước và yêu cầu nộp theo quy định.

Như vậy, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh khi thành lập cần khai báo đầy đủ với cơ quan thuế và trở thành người nộp thuế môn bài. Các đối tượng này sau khi hoàn thành thủ tục sẽ được cấp thẻ môn bài để chứng minh tính hợp pháp của việc kinh doanh.

Theo quy định mới nhất vào năm 2017, thuế môn bài còn được gọi là lệ phí môn bài. Trở thành lệ phí với cách gọi khác, song tính chất và quy định về sắc thuế trực thu này không có quá nhiều thay đổi.

Bài viết bổ ích: Nghành kế toán là gì? Nghiệp vụ của kế toán đóng vai trò quan trọng gì cho doanh nghiệp?

Đối tượng nộp thuế môn bài mới nhất

Về quy định tính thuế môn bài từ thời điểm bắt đầu kinh doanh, cơ quan thuế thi hình quyết định:

 • Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm sẽ phải nộp thuế môn bài cho cả năm.
 • Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm sẽ chịu thuế môn bài bằng ½ số thuế cả năm.
 • Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không kê khai mức lệ phí môn bài khi nộp thuế kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài cho cả năm.

Đối tượng phải nộp thuế môn bài theo quy định 2022

Theo quy định mới nhất của Chính phủ và Bộ Tài chính, các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bao gồm:

 • Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật và Luật Hợp tác xã
 • Các đơn vị kinh tế của đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
 • Các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc các doanh nghiệp nhưng hoạt động riêng lẻ
 • Các cá nhân, nhóm cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh sản xuất

Đối tượng được miễn nộp thuế môn bài theo quy định

Cơ quan thuế hiện nay cũng có những chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định hơn. Theo quy định hiện hành, có 2 nhóm đối tượng được miễn nộp lệ phí môn bài, cụ thể:

Các đối tượng được miễn nộp thuế môn bài hoàn toàn

 • Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có mức doanh thu mỗi năm dưới 100 triệu đồng.
 • Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh không liên tục, không có địa điểm hoạt động cố định.
 • Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất và làm muối.
 • Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản.
 • Các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật phục vụ nông nghiệp.
 • Các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc Hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa.
 • Các cơ sở giáo dục, trường hợp công lập.
 • Các cơ quan bưu điện, báo chí, văn hóa cấp xã.

Các đối tượng được miễn nộp thuế một khoảng thời gian

* Miễn nộp thuế môn bài trong năm đầu thành lập (tính từ 1/1 đến 31/12 cùng năm) đối với các đối tượng:

 • Các doanh nghiệp mới thành lập sử dụng mã số doanh nghiệp và mã số thuế mới
 • Các hộ gia đình, cá nhân mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Các chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc các doanh nghiệp, hộ gia đình kể trên.

* Miễn nộp thuế môn bài trong 3 năm đầu thành lập (tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh) đối với các đối tượng: là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển cấp độ hoạt động lên từ hộ gia đình. Đồng thời, các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc các doanh nghiệp kể trên cũng được miễn nộp lệ phí môn bài trong khoảng thời gian trước và trong thời gian 3 năm nêu trên.

Mức thuế môn bài 2022, bậc thuế môn bài năm 2022

Bậc thuế môn bài 2022 được quy định theo nhóm đối tượng cụ thể như sau:

* Đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng mức thu:

 • Bậc thuế mức 1 (3 triệu đồng/ năm): doanh nghiệp, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong giấy đăng ký trên 10 tỷ đồng.
 • Bậc thuế mức 2 (2 triệu đồng/ năm): doanh nghiệp, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong giấy đăng ký từ 10 tỷ đồng trở xuống.
 • Bậc thuế mức 3 (1 triệu đồng/ năm): chi nhánh, văn phòng đại diện của các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội.

* Đối với các hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng mức thu:

 • Mức nộp 1 triệu đồng/ năm: các hộ gia đình, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng hàng năm.
 • Mức nộp 500 nghìn đồng/ năm: các hộ gia đình, cá nhân có doanh thu từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng hàng năm.
 • Mức nộp 200 nghìn đồng/ năm: các hộ gia đình, cá nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng hàng năm.

Lưu ý: Doanh thu dùng để đánh giá mức thu lệ phí như trên là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành như trên, không có nhiều thay đổi so với mức thuế môn bài 2021.Mức thuế môn bài 2022, bậc thuế môn bài năm 2022

Mã chương nộp thuế môn bài 2022 và mã tiểu mục thuế môn bài

Mã chương và mã tiểu mục nộp thuế môn bài là các yếu tố được dùng để phân loại, kiểm soát thu và chi ngân sách nhà nước trên cơ sở của đơn vị chủ quản với ngân sách riêng. Thông qua mã chương đó, các đơn vị có thể chủ động trong việc phản ánh các khoản thu – chi ngân sách. Thông thường, mã chương được phân chia theo loại hình doanh nghiệp như sau:

Loại hình doanh nghiệp

Mã chương

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hay Công ty cổ phần

754

Doanh nghiệp tư nhân

755

Hợp tác xã

756

Xét về tiểu mục thuế môn bài 2022, cơ quan thuế quy ước như sau:

Loại doanh nghiệp

Mã tiểu mục

Doanh nghiệp, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong giấy đăng ký trên 10 tỷ đồng

2862

Doanh nghiệp, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong giấy đăng ký từ 10 tỷ đồng trở xuống

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện của các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội…

2864

Nội dung trên được quy định cụ thể tại Phụ lục III – Danh mục mã mục, tiểu mục. Khi ghi nhận tiểu mục, mã chương thuế môn bài cần xác định chính xác trường hợp nộp thuế hay nộp phạt để ghi nhận đúng mã.

Phụ lục 3

Ngoài ra, quý vị có thể tra cứu mã chương nộp thuế môn bài bằng cách truy cập website của Tổng cục thuế – Bộ Tài chính. Sau đó, nhập mã số thông tin cùng các yêu cầu trong biểu mẫu rồi bấm chọn Tra cứu. Kết quả hiển thị sẽ bao gồm mã chương của doanh nghiệp. Qúy vị sẽ dùng mã này để điền vào tờ khai thuế.

Các quy định về nộp thuế môn bài 2022

Thời gian nộp thuế môn bài

Các doanh nghiệp, tổ chức cần quan tâm 2 thời điểm liên quan đến thuế môn bài bao gồm thời gian nộp tờ khai thuế và thời điểm thực nộp thuế.

Thời gian nộp tờ khai thuế môn bài 2022

Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 126/2020, ta có thể hiểu:

 • Nếu tổ chức đó được thành lập trước năm 2021 thì không cần nộp tờ khai thuế môn bài năm 2022.
 • Nếu tổ chức đó thành lập trong năm 2021 thì cần nộp tờ khai thuế môn bài muộn nhất vào ngày 30/1/2022.
 • Nếu tổ chức đó thành lập trong năm 2022 thì cần nộp tờ khai thuế môn bài muộn nhất vào ngày 30/1/2023.
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân không cần nộp tờ khai thuế môn bài 2022.
 • Nếu tổ chức thay đổi vốn điều lệ/ vốn đầu tư trong năm 2022 thì cần nộp tờ khai thuế môn bài muộn nhất vào ngày 30/1/2023.

Thời gian nộp thuế môn bài 2022 theo quy định

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2022 muộn nhất vào ngày 30/1/2022. Như vậy, thời gian nộp năm 2022 không quá khác biệt so với hạn nộp thuế môn bài 2019. Quy định trên được áp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp, ngoại trừ các trường hợp:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển quy mô từ hộ kinh doanh quá thời gian miễn thuế môn bài. (Thời gian miễn thuế trong 6 tháng đầu năm muộn nhất vào 30/7 và thời gian miễn thuế trong 6 tháng cuối năm muộn nhất vào 30/1 năm sau)
 • Hộ gia đình, cá nhân tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh sau đó tái hoạt động (Hạn cuối nếu tái hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 30/7; hạn cuối nếu tái hoạt động trong 6 tháng cuối năm là 30/1 năm sau)

Lập giấy nộp thuế môn bài 2022 ở đâu?

Có 3 lựa chọn để nộp tờ khai thuế môn bài tùy thuộc vào Chi cục thuế trực thuộc. Dưới đây là hướng dẫn nộp tờ khai lệ phí chi tiết.

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Tại cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức cần điền đầy đủ thông tin và nộp tờ khai theo mẫu có sẵn chữ ký và đóng dấu của Giám đốc. Đồng thời, đại diện doanh nghiệp cần đến lấy xác nhận và nộp lại tại cơ quan thuế. Dưới đây là mẫu tờ khai thuế môn bài 2022 dành cho quý doanh nghiệp tham khảo.

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua phần mềm HTKK năm 2022

Phần mềm HTKK được xem là công cụ vô cùng tiện lợi giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong kê khai phí và lệ phí. Trước hết, doanh nghiệp cần mở phần mềm HTKK và đăng nhập theo số tài khoản đã đăng ký. Tiếp đến, cần chọn mục Phí – Lệ phí và chọn Tờ khai lệ phí môn bài, điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và xuất file với định dạng XML. Cuối cùng, hãy đăng nhập vào website “Thue dien tu” thuộc Tổng cục thuế để nộp tờ khai.

Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua phần mềm HTKK năm 2022

Lập giấy nộp thuế môn bài 2022 qua mạng

Ngoài 2 cách trên, các doanh nghiệp, tổ chức còn có thể thao tác khai báo nộp thuế môn bài vô cùng đơn giản qua mạng. Đây là chính sách nhằm giảm thiểu khó khăn trong di chuyển và thủ tục thuế dành cho các doanh nghiệp tổ chức. Cách thức này cũng cho thấy tính kịp thời vận dụng và linh hoạt đáp ứng thực trạng phát triển công nghệ thông tin hiện nay.

Doanh nghiệp thực hiện thao tác theo thứ tự sau:

 • Đăng nhập vào website https://thuedientu.gdt.gov.vn/ thông qua tài khoản chữ ký số của doanh nghiệp (có thể liên kết đăng nhập với mã số thuế doanh nghiệp)
 • Đăng ký thuế môn bài (đối với doanh nghiệp mới thành lập)
 • Chọn Kê khai thuế trực tuyến thuộc mục Khai thuế và điền thông tin trong tờ khai và bấm nộp để hoàn tất thủ tục.

Lập giấy nộp thuế môn bài 2022 qua mạng

Các quy định nếu nộp muộn lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài

Các trường hợp vi phạm kể sau sẽ bị xử phạt chậm thuế môn bài tương ứng theo quy định:

 • Nếu nộp tờ khai lệ phí/ nộp thuế môn bài muộn từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: bị phạt cảnh cáo.
 • Nếu nộp tờ khai lệ phí/ nộp thuế môn bài muộn từ 1 đến 30 ngày: bị phạt từ 2 – 5 triệu đồng.
 • Nếu nộp tờ khai lệ phí/ nộp thuế môn bài muộn từ 31 đến 60 ngày: bị phạt từ 5 – 8 triệu đồng.
 • Nếu nộp tờ khai lệ phí/ nộp thuế môn bài muộn từ 61 đến 90 ngày/ từ 90 ngày trở lên nhưng không phát sinh thêm thuế: bị phạt từ 8 – 15 triệu đồng.

Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài năm 2022

 • Dựa vào số tiền ghi trên tờ khai, kế toán xác định số thuế môn bài phải nộp:
 • Theo thông tư 200, kế toán ghi:

Nợ TK 6425

        Có TK 3339

 • Theo thông tư 133 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xác định lệ phí môn bài:

Nợ TK 6422

        Có TK 3339

 • Khi doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước, kế toán ghi nhận:

                Nợ TK 3339

                        Có TK 111,112

 • Nếu doanh nghiệp bị xử phạt do nộp chậm thuế môn bài:
 • Khi doanh nghiệp nhận quyết định xử phạt của cơ quan thuế:

Nợ TK 811

        Có TK 3339

 • Khi doanh nghiệp nộp tiền phạt cho cơ quan thuế:

Nợ TK 3339

        Có TK 111,112

 • Cuối kỳ, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển lệ phí môn bài:

Nợ TK 911

        Có TK 811

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến thuế môn bài

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến thuế môn bài

Khoản tiền nộp phạt do nộp muộn thuế/ nộp muộn tờ khai thuế môn bài có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Theo quy định hiện hành, khoản tiền nộp phạt do nộp muộn tờ khai lệ phí môn bài hoặc nộp muộn thuế môn bài không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bởi vì đây là khoản nộp phạt do vi phạm hành chính, doanh nghiệp đã không tuân thủ quy định của pháp luật.

Nếu doanh nghiệp nộp muộn thuế/ tờ khai thuế môn bài quá 90 ngày và có phát sinh thêm thuế môn bài thì mức xử phạt sẽ như thế nào?

Nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế phải nộp và đã nộp đủ số tiền thuế thì khoản tiền phạt do nộp muộn tờ khai lệ phí môn bài hoặc nộp muộn thuế môn bài sẽ dao động vào khoảng 15 đến 25 triệu đồng (tính đến trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm nộp hồ sơ khai thuế).

Nếu doanh nghiệp nộp muộn hơn với các quy định kể trên, số tiền nộp chậm sẽ được áp dụng theo công thức:

Số tiền phạt do nộp chậm = 0,03% x Số tiền thuế nộp chậm x Số ngày nộp chậm (tính cả ngày nghỉ lễ)

Hiện nay, Dichvuketoan.biz nhận cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói kết hợp với kê khai và nộp thuế môn bài. Với dịch vụ của chúng tôi, công việc kế toán của quý doanh nghiệp sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Sở hữu đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp trong xử lý các tình huống liên quan tới lệ phí môn bài, chúng tôi là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn dành cho các doanh nghiệp với đa dạng quy mô. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi, quý khách có thể truy cập website Dichvuketoan.biz hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 093 818 6088 để được tư vấn.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan tới thuế môn bài hiện hành. Hy vọng rằng qua bài viết trên, quý vị đã nắm được những quy định về nộp thuế môn bài 2022. Dichvuketoan.biz mong rằng có thể đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.